Skapar bekymmersfria butiker

Bedege tillhandahåller kassaapplikationer och affärssystem till butiker över hela Sverige. De säljer, anpassar och installerar system till detaljhandeln, framförallt stora detaljhandelskedjor med många butiker. Snabba installationer, snabb service och snabb support ska ge bekymmersfria butiker med goda möjligheter till ökad lönsamhet.

Bedeges vill göra detaljhandelsföretagens vardag bekymmersfri såväl på huvudkontoren som ute i butikerna. Deras motto är att göra sina kunder bättre, även nästa vecka. Det gör de genom att bygga system och lösningar utifrån varje unik kunds organisation och bransch. De anpassar sina systemlösningar till kundens verklighet, men de gör det med standardkomponenter från Microsoft. Företagets styrka är att ta hand om kunderna. De har byggt en flexibel förvaltningsorganisation som kan ta väl hand om kunden oavsett om det handlar om 20 eller 150 butiker. Bedeges anställda har ofta jobbat själva i butik. De kan detaljhandelsbranschen utan och innan och har full inblick i dess verksamhetsflöden. - Därför kan vi agera snabbt när butiker flyttas, öppnas eller läggs ner och vi kan lösa problem i den tekniska infrastrukturen innan butikspersonalen ens märker av felet, säger Roland Bogyo, vd. På Bedege är det självklart att skapa långsiktiga relationer med kunderna. Idag utgörs kunderna av stora detaljhandelskedjor med starka varumärken, även om de även nosar en del på exempelvis restauranger och eventbolag. På senare tid har de också märkt en ökad efterfrågan från mindre och medelstora kunder. Ofta handlar det om en entreprenör som öppnar tre eller fyra butiker och vill ha koll på logistik och inköp. - Att köpa ett stort affärssystem kan vara en alltför kännbar ekonomisk investering och därför jobbar vi nu med att ta fram en produkt till den här kundgruppen. I praktiken kommer den att ha samma funktionalitet som våra vanliga produkter, säger Roland. Roland har varit vd på Bedege i två år och han säger att han kände det som om han kommit hem då han började här. – Jag är så stolt över vår personal! Bedeges knappa 40 anställda är en oroligt kompetent och lojal personalstyrka. Alla är trygga i sin yrkesroll och stämningen är mycket familjär. Och visst är det så att nöjda medarbetare smittar av sig. I Bedeges fall till nöjda kunder.Bedege


Bransch:
Butiksdatasystem


Adress:
Bedege
Box 23150
10435 Stockholm


Telefon: 08-586 400 02
roland.bogyo@bedege.se


www.bedege.se

Skicka meddelande
till Bedege
| 13 SENASTE FÖRETAGEN